Missie

 

 

  • Stichting Mentorschap Oost Nederland ondersteunt mensen, die de regie over hun leven op het gebied van zorg en welzijn niet (meer) zelfstandig kunnen voeren (cliënten), door hen op verzoek te koppelen aan mentoren.

 

  • De stichting realiseert deze koppelingen door intake van de verzoeken om een mentor ten behoeve van cliënten en door werving, selectie, opleiding, bijscholing en begeleiding van mentoren.

 

  • De stichting werkt daartoe samen met familie, zorginstelling, gemeente, rechtbank, bewindvoerder en andere relevante personen en organisaties uit de naaste omgeving van de cliënt.

 

  • De stichting wordt op deze wijze door cliënten, zorginstellingen, gemeenten en rechtbanken in het werkgebied erkend als dé organisatie voor het regelen van mentorschap.